Om Hudikskolan

Idag är vi över 480 elever i våra skolor och närmare femtio anställda och är den enda friskolan i Hälsingland som har grundskola år F–9 och Gymnasium. Vår vision är att vara världens mest motiverande skola. För att nå det målet behöver vi världens bästa lärare och elever. Vi är glada och stolta över att ha skapat Hudikskolan och Hudikgymnasiet, skolor där både elever och personal trivs och vill nå goda resultat tillsammans. Det är ju enklare att göra bra ifrån sig om man samtidigt har roligt, detta är något vi tror stenhårt på!

Eleven i centrum

Vi är en förhållandevis liten skola, vår personal är mycket hängiven och ser till den enskilde elevens behov. Hos oss är respekten mellan elev och lärare ömsesidig och helt avgörande för vilka resultat vi når tillsammans. Detta innebär att kraven på varje enskild elev är höga men alla har också rätt till det stöd man behöver för att lyckas i sina studier.

Framgång för oss, är att se att du växer och når resultat. För att det ska lyckas, hjälper, stöttar och motiverar vi dig. Vi vill att du ska kunna välja det du vill göra och brinner för i framtiden.

Våra värderingar

Hudikskolan är inte en byggnad, det är en idé om unga människors utveckling.
Vi har några grundläggande värderingar som bär upp den idén och som styr hur vi är och hur vi arbetar. Grunden är att alltid motivera. Människor är samtidigt olika. De har inte samma förutsättningar. Våra elever behöver därför motiveras på olika sätt. Att se och förstå det, är vår främsta styrka.

Det finns en enorm kraft i vår förmåga att motivera och den gör att våra elever kan uppnå sin fulla potential. Därför motiverar vi alla olika.

Bli den Du vill bli

Hos oss ska var och en kunna bli allt det man vill och har förutsättningar att bli. Vi motiverar våra elever att utmana och utveckla sig själva.

Agera och motivera

Genom vårt sätt att agera påverkar vi andra. Positivt bemötande motiverar.

Hela sanningen

Vi nämner saker vid deras rätta namn. Vi pratar inte förbi varandra med halvsagda sanningar. Att vara sann motiverar.

Handling gäller

I vår skola är det viktigaste vad du faktiskt gör. Inte vad du säger att du ska göra.