Så här gick det för våra avgångselever i årskurs 9 våren 2020:

  • Genomsnittligt meritvärde
    220,6
  • Behörig till gymnasiet
    87%
  • Godkända i alla ämnen
    81%