Så här gick det för våra avgångselever i årskurs 9 våren 2020

Genomsnittligt meritvärde     220,6
Behörig till gymnasiet            87%
Godkända i alla ämnen           81%