Så här gick det för våra avgångselever i årskurs 9 läsåret 2020/2021:

  • Genomsnittligt meritvärde
    229
  • Behörig till gymnasiet
    94%
  • Godkända i alla ämnen
    84%