Från och med hösten 2019 kan du kombinera studier på Hudikskolan 7-9 med din idrottssatsning. Du kan t.ex. använda del av skoltiden till att träna:

  • Ridsport
  • Fotboll
  • Orientering
  • Alpin skidåkning
  • Längdskidåkning
  • Dans m.m.

I praktiken betyder det att ett antal timmar i veckan av lektionstid läggs på träning i din idrott under hela din högstadietid. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut:

Två gånger i veckan är tid avsatt i skolan, antingen i början eller slutet av skoldagen, då eleven kan träna sin idrott. Ett  individuellt träningsschema upprättas och anpassas för varje elev och idrott. Vi har ett samarbete med elevens klubb / tränare och lägger tillsammans upp träningen på rätt nivå. Det kan t.ex. innebära att eleven får ett träningsschema med aktiviteter/övningar som den ska genomföra som är upprättat av elevens tränare. Det kan också vara så att det är elevens tränare som har hand om aktiviteten, det beror på vilken idrott eleven utövar. Skolan ger tid och en struktur så att eleven kan tillgodoräkna sig sin idrott på skoltid. Eleven sköter sin träning och har en dialog med både tränare och skola så att hen får ut så mycket som möjligt och för en träningsdagbok.

Hör av dig till oss för att få veta mer!

Jonas Winder, Rektor
E-post: jonas.winder@hudikskolan.se
Telefon: 0650-54 15 40