Höstterminen 2019:
Måndag 19 aug – Torsdag 19 dec

Höstlov v 44

Vårterminen 2020:

Onsdag 8 jan – Torsdag 11 juni

Sportlov v 10
Påsklov v 16
Lovdag fredag 22 maj