Välkommen till år 1-6 på Hudikskolan
I år 1-6 samt Förskoleklass går det idag 185 elever med max 24 elever i varje klass. Det är ett medvetet val för att få ett optimalt klassrumsklimat, där man tillsammans med läraren och klasskompisar kan utveckla höga akademiska kunskaper i varje ämne.

Ledarskap- och motivationsutbildningen
Ledarskap och motivation är ledstjärnor för alla på skolan. Här utbildas både elever, lärare och personal i ledarskap och i konsten att motivera sig själv och andra. Utbildningen främjar den personliga utvecklingen, tränar oss i att ge och ta konstruktiv feedback, lär oss att se hur en grupp utvecklas och hur vi kan leda både oss själva och gruppen framåt. Målet är att ge förutsättningar för att bli en bra ledare med god självkännedom och en stark motivation. Det föder självkänsla och självförtroende och visar att alla kan nå framgång genom att göra medvetna val.

Pedagogik
Pedagogiken är situations- och individanpassad. Vi tillämpar inga färdiga inlärningsmetoder som alltid gäller alla. Genom att alltid ta hänsyn till såväl situationen som den enskilde eleven, strävar vi efter att ta tillvara och utveckla varje elevs potential och maximera varje elevs motivation för att lyckas med sina studier.
Vår människosyn är genomgående positiv och förväntansfull. Lärare ska respektera sina elever liksom elever ska respektera sina lärare. Vi ser våra elever som våra medarbetare och de har mycket stort inflytande på sin egen skolgång men också i utvecklingen av hela skolan. Vi vet att inflytande över sin egen situation skapar motivation och engagemang för våra elever. De ser att deras åsikter spelar roll och att de, genom att uttrycka dem, kan påverka hur bra de trivs i skolan och vilka resultat de når.

Läxläsningshjälp år 4-6
Efter avslutad skoldag erbjuder vi läxläsningshjälp. Detta innebär att man som elev kan stanna kvar på skolan en timme för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Eleven har då tillgång till sina ämneslärare som hjälper eleven för att underlätta skolarbetet.

Till och från skolan
Till och från oss tar man sig enklast med buss eller bil då vi ligger en bit utanför Hudiksvalls centrum. Hållplatsen ligger precis utanför dörren. Fritidshem finns för de som behöver det.