Om hudikskolan

Idag är vi över 480 elever i våra skolor och närmare femtio anställda och är den enda friskolan i Hälsingland som har grundskola år F–9 och Gymnasium. Vår vision är att vara världens mest motiverande skola. För att nå det målet behöver vi världens bästa lärare och elever. Vi är glada och stolta över att ha skapat Hudikskolan och Hudikgymnasiet, skolor där både elever och personal trivs och vill nå goda resultat tillsammans. Det är ju enklare att göra bra ifrån sig om man samtidigt har roligt, detta är något vi tror stenhårt på!

Eleven i centrum

Vi är en förhållandevis liten skola, vår personal är mycket hängiven och ser till den enskilde elevens behov. Hos oss är respekten mellan elev och lärare ömsesidig och helt avgörande för vilka resultat vi når tillsammans. Detta innebär att kraven på varje enskild elev är höga men alla har också rätt till det stöd man behöver för att lyckas i sina studier.

Framgång för oss, är att se att du växer och når resultat. För att det ska lyckas, hjälper, stöttar och motiverar vi dig. Vi vill att du ska kunna välja det du vill göra och brinner för i framtiden.

Våra värderingar

Hudikskolan är inte en byggnad, det är en idé om unga människors utveckling.
Vi har några grundläggande värderingar som bär upp den idén och som styr hur vi är och hur vi arbetar. Grunden är att alltid motivera. Människor är samtidigt olika. De har inte samma förutsättningar. Våra elever behöver därför motiveras på olika sätt. Att se och förstå det, är vår främsta styrka.

Det finns en enorm kraft i vår förmåga att motivera och den gör att våra elever kan uppnå sin fulla potential. Därför motiverar vi alla olika.

Bli den du är

Vi kommer att göra allt för att varje individ kan växa och utvecklas för att sträva efter och uppnå sin egen potential. Vi begär inte att någon skall uppfylla orealistiska förväntningar men hos oss skall var och en kunna bli allt det som man har förutsättningar att bli.

What goes around comes around

På vår skola möts människor varje dag. Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra. Genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.

En spade är en spade

Hos oss nämner vi saker vid deras rätta namn. Vår energi är för värdefull för att vi skall slösa den på att prata förbi varandra eller tassa runt med halvsagda sanningar.

Ord är billiga – handling kostar

Man kan inte snacka sig ur en situation man handlat sig in i. Ibland är det lättare att säga något, än att faktiskt i handling göra det. I vår skola skall ord och handling följas åt.