Elevhälsan på Hudikskolan

Elevhälsan är en grupp av spetskompetenser som genom att utbilda i och sprida kunskap om pedagogiska, sociala och medicinska basbehov lägger grunden för att alla elever skall ha förutsättningarna för att må bra och nå bra resultat i skolan. Elevhälsan på Hudikskolan och Hudikgymnasiet stödjer i sitt arbete alla elevers utveckling mot utbildningens mål och har i det individuellt riktade arbetet extra fokus på elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsan jobbar i första hand förebyggande på medicinskt, pedagogiskt och socialt plan för att tillsammans med rektor och pedagoger skapa förutsättningar för basbehoven hos eleverna så att så många som möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen och ha en skolgång där de mår bra och når bra akademiska resultat.

Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig, Annica Larsson
Medicinska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Annica

Arbetsterapeut, Christin Nilsson
Pedagogiska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Christin

Coach och kurator, My Westerberg
Sociala ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till My