Elevhälsan på Hudikskolan

Elevhälsan är en grupp specialistkompetenser som stödjer och utför de specialpedagogiska, psykosociala och medicinska insatserna vilket lägger grunden för att alla elever skall ha förutsättningarna att må bra och nå goda resultat i skolan. På Hudikskolan finns två heltidsanställda inom elevhälsan – skolsköterska och kurator. De jobbar i team med tillgång till skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Helene

Helene

Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig

Medicinska ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till Helene

My

My

Coach och kurator

Psykosociala ansvaret för elevhälsans insats
Skicka e-post till My

Martin

Martin

Kurator
Cecilia

Cecilia

Specialpedagog