Här ställer du ditt barn i kö

Nedan finner du en länk till vårt webbformulär.
När du har fyllt i uppgifterna blir du automatiskt inskriven i vår kö till den årskurs du söker.
Observera att ansökan till förskoleklass (F) finns längst ned i rullgardinen med årskurser. Om det finns ett syskon som går på skolan sedan tidigare så har syskonet förtur i kön på den enhet som elever söker till. Syskonförturen gäller endast på respektive enhet och inte mellan enheterna F-6 och 7-9, det betyder att går ett av syskonen på F-6 så har det andra syskonet inte förtur till 7-9 och tvärt om. Ni som vårdnadshavare fyller själva i om det finns ett syskon.
Vi hör därefter av oss via telefon i fall ni har fått en plats eller ej.
Tack för att ni visat intresse för vår skola!

Observera att ni inte behöver skriva in språkval på webbformuläret.

F-6: Kontakta Marie Dellesjö 0650-541 591
Skicka e-post till Marie
7-9: Kontakta Jonas Winder0650-541 540
Skicka e-post till Jonas