Här ställer du ditt barn i kö

Nedan finner du en länk till vårt webbformulär.
Observera att ansökan till förskoleklass (F) finns längst ned i rullgardinen med årskurser.
Observera att du inte behöver skriva in språkval på webbformuläret.

När du har fyllt i uppgifterna blir du automatiskt inskriven i vår kö till den årskurs du söker. Du får bekräftelse via e-post att du står i kö.

Syskonförtur

Om det finns ett syskon som går på skolan sedan tidigare så har syskonet förtur i kön på den enhet som elever söker till. Syskonförturen gäller endast på respektive enhet och inte mellan enheterna F-6 och 7-9, det betyder att går ett av syskonen på F-6 så har det andra syskonet inte förtur till 7-9 och tvärt om. Du som vårdnadshavare fyller själv i om det finns ett syskon.

När får jag svar?

När vi gör antagningarna inför F-klass och ÅK7 erbjuder vi plats enligt kö-ordningen, du får då ett antagningsbesked per post. Skulle plats uppstå i en befintlig klass under terminen kontaktar vi den som står näst på tur i kön via telefon.

Jonas Winder

Rektor 7-9

Tel: 0650-541 540
Skicka e-post till Jonas

Christin Nilsson

Rektor F-6

Tel: 0650-541 597
Skicka e-post till Christin