Motivation skapar glädje och utveckling – på riktigt!

DET GÅR BRA FÖR OSS.

Så bra att vi av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling på uppdrag av Skolverket och Utbildningsdepartementet fått ta emot kvalitetsutmärkelsen Bättre skola. Därtill har vi mottagit två erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling i samma utmärkelseprocess, de senaste 2016 respektive 2017.

Vi har en positiv utveckling. Inte bara för eleverna utan för alla – även er lärare. Hos oss står motivationen i centrum. Det är den som gör att vi har en så bra laganda och når resultat.

Vi letar just nu dig med rätt behörighet och motivation för ett antal klasser och ämnen.

KAN DIN MOTIVATION SKAPA LÄNGTAN?

Är du läraren som får eleverna att längta till nästa skoldag? Som går till jobbet med motivation, glädje och arbetslust? Som älskar att se dina elever växa och nå sina mål, och därigenom nå dina egna mål? Då är det dig vi vill ha.

Hos oss ska var och en kunna bli allt det man vill och har förutsättningar att bli – även du. Känner du att det är dig vi beskriver? Välkommen med din ansökan!

Varför jobbar vi här

Jag är fritidspedagog.

Jag sökte mig till Hudikskolan eftersom jag hade hört att man tar tillvara fritidspedagogens kompetens på ett bra sätt och det gör man. Dessutom är man bra på att alltid ha fokus på lösningar.

Samarbetet mellan olika yrkeskategorier är utvecklande. Det främjar elevernas/barnens lärande och fångar upp deras starka sidor.

Det finns en härlig vi-känsla som jag upplever att både elever och personal är stolta över. Dessutom är man bra på sin egen marknadsföring.

Jag undervisar i matematik på Hudikgymnasiet.

Låt mig säga såhär. Tre saker sticker ut.
– En närvarande ledning som är synlig, tydlig och engagerad.
– Korta beslutsvägar och en familjär professionell atmosfär där hyfs och god ton råder.
– Det är svängrum under ansvar och just därför blir vi alla bättre. Du provar och utvärderar. Då känns det som du ”arbetar med de bästa”.

Vad gäller semestertjänsten kan jag sammanfatta den som ”flexibilitet på dina villkor”.

Jag är lärare för 1-3.

Det som stimulerar mig i mitt arbete är att jobba tematiskt. Att få följa eleverna genom sin skolgång och få vara en del i deras utveckling och till sist vårt utbyte med Hudikgymnasiet.

Här försöker vi knyta föräldrarna närmare, genom att göra dem delaktiga. Vi vill att de hälsar på. Då blir lärandet mer synligt. Dessutom är vi i personalen tillgängliga hela arbetsdagarna för varandra. Det gör att alla vet vad som pågår. Då blir det lättare att hjälpa och lyfta varandra.

Jag undervisar på Hudikgymnasiet i naturkunskap, geografi, musik och ljudproduktion.

Kortfattat kan jag sammanfatta atmosfären som en avslappnad trygghet, med ordning och reda.

Vi har semestertjänst men det är här inget negativt. Vår teamkänsla främjar ämnesöverskridande arbete och det gör att saker blir gjorda, utan stress.
Man får och har kontroll. Då blir resten av året lugnare och vi hinner mer. Exempel på det är min behörighet. Där varvade jag studier med jobbet och det var verkligen inga problem.

Här ser man potentialen i varje individ, även om de själva inte gör det.

Du?