Visselblåsning

Hudikskolan och Hudikgymnasiet är måna om medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till två oberoende interna hanterare i organisationen som återkopplar, utreder och avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part.

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet använder du den här länken som leder till den externa tjänsten vi använder:

Här hittar du Hudikskolan och Hudikgymnasiets policy för visselblåsning i sin helhet: