Digitalt lärande och kommunikation
Att vara en förebild och ligga i framkant inom olika områden är spännande och viktigt för oss. Vi vill förbereda våra elever för framtiden och en god IKT-kompentens kommer att vara ett konkurrensmedel för alla oavsett vilken bransch de väljer att arbeta inom.

På F-6 har varje klass tillgång till iPads och på 7-9 har alla elever en egen laptop.
Eleverna på 7-9 genomgår en kurs i grundläggande IKT-kunskap och får en genomgång i de olika program och plattformar som de behöver kunna hantera i sitt skolarbete innan de får ta med sig datorn hem. Vårdnadshavare och elev skriver också tillsammans på ett kontrakt som går ut på att man ansvarar för att hantera datorn på ett säkert och etiskt sätt men också att man förstått att datorn är ett arbetsredskap som skolan tillhandahåller för att den ska hjälpa eleven att nå sina mål. När eleven avslutat sin utbildning hos oss finns möjlighet att köpa ut datorn för en mindre summa.

Lika självklart som att våra elever ska jobba digitalt är det att våra lärare använder sina datorer i undervisningen som pedagogiska verktyg.