Välkommen till Förskoleklassen på Hudikskolan
I förskoleklassen strävar vi efter att väcka elevernas lust att lära och hjälpa dem till en tillit till deras egen förmåga.

Genom lek, skapande och utevistelse ges eleverna möjligheter att påverka och se sitt eget lärande och sina egna framgångar i olika sammanhang och blir därmed på ett smidigt sätt förberedda inför övergången till kommande grundskola.

I förskoleklassen får alla elever jobba i sin egen takt och utan krav på prestationer. Vi skapar en miljö där barnens nyfikenhet väcks och de själva tar initiativ till att lära.

Inskolningstillfällen för blivande Förskoleklass sker under våren det år de ska börja.

Under inskolningen ges barnen möjlighet att lära känna sina nya klasskamrater, skolans miljö och omgivning tillsammans med blivande klasslärarna. Syftet med inskolningen är att skapa trygghet inför hösten.

Under den första träffen informerar rektor om skolan och svarar på föräldrarnas frågor. Vid det sista inskolningstillfället är ansvariga för fritids med och informerar om vår fritidsverksamhet.

Exempel på vårens inskolningsträffar före skolstart!

  1. Februari: Föräldramöte i skolans matsal. Rektor informerar om skolan och pedagogerna berättar om inskolningen och om verksamhetens övergripande mål.
  2. Mars: Inskolning 1, Samling, pyssel och lek. Skolsköterskan informerar föräldrarna om skolhälsovården.
  3. April:Inskolning 2, Samling, pyssel och lek.
  4. Maj: Inskolning 3, Samling, pyssel och lek.
  5. Juni:Inskolning 4, Vi träffas en kväll 17.30 -19.00, barnen leker lekar ute tillsammans med pedagogerna. Rektor informerar och finns tillgänglig för frågor för föräldrarna i matsalen. Ansvariga fritidspedagoger för fritids, presenterar sig och sin verksamhet.

Önskas trepartssamtal eller särskilt överlämnande tillsammans med nuvarande förskola, så säger ni till så bokar vi in det i slutet av vårterminen.