Så här gick det för våra avgångselever i årskurs 9 läsåret 2021/2022:

  • Genomsnittligt meritvärde
    238
  • Behörig till gymnasiet
    98%
  • Godkända i alla ämnen
    79%