Äventyrspedagogik

På Glada Hudikskolan har vi tre utbildade äventyrspedagoger som arbetar aktivt med
äventyrspedagogik i årskurs F-6

Äventyrspedagogik är en inlärningsmetod där elever på ett spännande sätt sätter inlärning och samarbete i centrum, med skogen, närområdet och skolgården som arena för lärande. I äventyrspedagogiken integreras matte, svenska, engelska, naturvetenskap, samhällskunskap, historia och estetiska ämnen i tematiskt arbete. Samtidigt arbetar man metodiskt med att utveckla barnens sociala förmågor – att samarbeta och interagera i grupp.

Äventyrspedagogiken syfte är att lära eleverna viktig kunskap genom spännande upplevelser som engagerar både kropp och själ och väcker lust till att lära. I äventyrspedagogiken blir eleverna erbjudna olika uppdrag i form av äventyr som de ska försöka lösa. I och med att eleverna själva väljer att lösa uppdragen blir de starkt motiverade till lärandet och blir själva hjältar i sina egna fantasiäventyr. Det finns olika typer av äventyr, sagoäventyr, actionäventyr och miniäventyr.

Äventyr ger inte bara häftiga upplevelser utan är också en kraftfull pedagogisk metod för att lära sig viktiga saker, inte bara inom ett ämne, utan också om sig själv, om andra och om livet.

Den stora skillnaden mellan att delta i äventyr, jämfört med att enbart få en berättelse uppläst eller läsa själv, är att eleverna inte bara hör berättelsen berättas utan ”går in i sagan” och deltar aktivt i den med hela kroppen och alla sinnen. Därför har äventyr en sådan enorm pedagogisk potential.

På liknande sätt som Frodo och hans vänner är hjältar i Sagan om ringen, kan barnen själva agera hjältar i äventyret istället för att bara identifiera sig med hjältar i sagor de hör eller läser. Under äventyret kan de bland annat känna spänning och nyfikenhet för det okända. Genom att eleverna deltar med hela kroppen, så att fantasi, motorik, intellekt och sociala förmågor kommer till användning, får eleverna starka känslor som pedagogerna kan använda i lärprocessen.