Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

På bilden från vänster: Maria Elmér Skolverket, Lena Lingman Hudikskolan, Mats Nilsson domarkommitténs ordförande.

Hudikskolan tog emot ”Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling”

Den 17:e januari mottog vi ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling efter vårt deltagande i utmärkelseprocessen ”Bättre skola”.

I domarkommitténs motivering kan man läsa:

”Hudikskolan i Hudiksvall har en ledning som tydligt visar sitt personliga engagemang som tydlig pekar ut riktningen för verksamheten vilket skapar förutsättningar för

såväl kunder som medarbetare att kunna bidra med sina olika erfarenheter. Verksamheten präglas av ett uttalat kundperspektiv där de visar stort intresse för att ta

reda på kunders behov, krav, önskemål och förväntningar. Verksamheten strävar efter att ta reda på hur de kan skapa värde för dem de är till för.

Sammantaget gör detta att Hudikskolan i Hudiksvall är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och

verksamheter att inspireras och lära av.”

Om kvalitetsutmärkelsen bättre skola

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda

förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.