F-9 har Öppet Hus lördag 7 nov 2015 kl. 11-13

Det är dags för årets Öppna Hus på Hudikskolan

Vi erbjuder Öppet Hus med information lördagen den 7 november med start kl. 11 till ca. 13.00.
Under denna dag kommer alla verksamheter hålla Öppet Hus

Förskoleklass – år 6: Fokus för de som ska börja förskoleklass 2016 och 2017.
År 7-9: Fokus för de som ska börja år 7 2016 och 2017.

Vi erbjuder information, rundvandring i klassrum, exempel från skolarbeten, korvgrillning på gården m.m.

Varmt välkomna!