Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

PRESSMEDDELANDE
Göteborg den 4 december, 2013

Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013

För 21:a året i rad delas Utmärkelsen Svensk Kvalitet ut till goda föredömen för organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall är en av de stolta mottagarna av 2013 års utmärkelse.

– Att vi år 2010 tog emot kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som är en branschutmärkelse och nu har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som är en jämförelse med samtliga branscher, känns extra roligt. Vi gör ju det vi gör oavsett om vi vinner priser eller inte men att få denna utmärkelse är för oss ett stort erkännande. Jag måste tacka alla lärare och elever på Glada Hudikgymnasiet som är fantastiska, säger en stolt Anita Westerberg, vd för Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall.

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har en skola i vår kommun som vunnit
Svensk Kvalitet 2013. Deras kvalitetsarbete inspirerar till utveckling för alla skolor i Hudiksvall.
Stort grattis till Glada Hudikgymnasiet, säger Caroline Schmidt, Kommunstyrelsens ordförande.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom organisationer och fokuserar på att finna och visa upp goda förebilder både inom privat och offentlig sektor. HSB Östergötland i Linköping är den andra av de två mottagarna av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 och dessutom erhåller transportföretaget MTR Stockholm AB ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling

– Att även i år få lyfta fram så goda exempel på kvalitetsutveckling i Sverige är en ära.
Det är glädjande att utmärkelsen går till representanter från både utbildnings- och fastighetsvärlden, båda branscher som arbetar målinriktat och systematiskt för att hela
tiden bli bättre, förklarar Jerry Karlsson, VD för SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra.

Utmärkelsen 2013 delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni
den 3 april 2014.

Domarkommittén motivering lyder

Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv.
Skolan präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt, där elevernas (kundernas) behov, krav och önskemål ligger till grund för planering av verksamheten. Det engagerade ledarskapet, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, skapar goda förutsättningar för allas delaktighet.
Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från ledning till elev. Verksamheten är i hög grad processorienterad och det finns ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Att lära från andra organisationer är en naturlig del av arbetssättet.
Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor.
Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Domarkommittén består av:

– Jan Stenberg (ordf.), tidigare VD SAS
– Kjell Jansson, VD Svensk Energi
– Anders Mellberg, tidigare VD Agria International
– Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB
– Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet
– Lena Lundh, Ordförande LeanForum
– Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings läns landsting
– Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero AB

Utmärkelsemottagare under de senaste tre åren har gått till:

– 2012: Karlskoga Lasarett
– 2011: Condorens Förskolor i Nacka samt Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset
– 2010: .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Jerry Karlsson, VD, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Tel. 031-723 17 06
Anita Westerberg, VD Glada Hudikgymnasiet Tel. 0650-541 540

För press – Dropbox med pressbilder, logotyp, broschyr och pressmeddelande