Öppet Hus – Förskoleklass

Välkommen till Öppet Hus på Glada Hudikskolan
Lördag 9 november kl. 11.00-13.00

På Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet är vi idag 460 elever och
närmare 50 personal. Vår vision är att bli Världens bästa skola och med det
menar vi en skola där eleverna trivs och känner sig trygga samtidigt som de
lär sig allt de har rätt till att lära sig. Det ska vara kul att gå i skolan.

Att vi är på rätt väg visar våra elevers resultat som är bäst i kommunen.
I år 6 har 97% av alla betyget E eller högre. Av våra nionde klassare är
95,4% behöriga att söka till studieförberedande program på gymnasiet.
Av våra studenter är 97% behöriga för att studera vidare på högskola.
Vårt mål är och kommer alltid vara, att alla elever ska
ha minst betyget E i samtliga ämnen.

Vi bjuder nu in föräldrar och barn som börjar Förskoleklass 2014 eller 2015.
Ni får information om verksamheten och vår inne- och utemiljö,
träffa elever, personal och känna på hur det är att
vara elev på Glada Hudikskolan.

Vi har grillen tänd på gården och bjuder på korv under hela dagen.
Varmt välkomna!