Vi är stolta!

Tack för ett jättebra år där våra mätningar visar på stor trivsel och bra studieresultat.
Av en händelse var det en artikel i HT (torsdagen 27 juni) om betygsresultat och 9:onde klassares behörighet till gymnasiet i Hudiksvalls kommun och vill berätta att våra resultat ser bättre ut.

För våra sexor som för första gången fått betyg så är 97% av alla betyg som satts E (godkänd)eller högre. Av våra nionde klassare är 95,4% behöriga att söka till studieförberedande program på gymnasiet. Av våra studenter är 97% behöriga för att studera vidare på högskola.

Det är vi både glada och stolta över. Vårt absoluta mål är att alla våra elever ska gå ut med godkända betyg så att de har möjlighet att välja det de verkligen vill.