Himla Kroppar

Himla Kroppar
ett resultatet av fyra klassers temaarbeten.

Under några veckors tid har förskoleklassen och årskurs 2 & 3 arbetat med temat rymden. Årskurs 1 har arbetat med kroppen som tema. Arbetena har varit ämnesövergripande. Eleverna har sett filmer, jobbat med stjärnbilder och faktahäften på NO, ramsor och berättelseskrivningar i svenskan, baklängesräkning och kordinatsystem på matten, pyssel och skapande på bilden och förstås sång och rytm på musik.

Kunskapsmålen med temaarbetet har varierat, beroende på vilken årskurs man tillhört.

  • F- klassen har haft som huvudmål att lära sig de åtta vanligaste planeterna.
  • Ettan har haft som mål att lära sig om människokroppens uppbyggnad, hur skelettet och musklerna samverkar. Men även om matsmältningen och matens betydelse för hälsan.
  • Målen för 2:an har varit att bekanta sig med Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  • Treans mål har varit att lära sig kopplingen mellan rymden och dag/natt/månad/år/årstider. En gemensam tanke med temaarbete är att barnen ska få utvecklas och lära sig saker på ett roligt och intressant sätt.

Som avslutnig på temaperioden gjorde klasserna en gemensam redovisning som hette Himla Kroppar. De framförde två sångföreställningar för årskurs 4-6 och gymnasiet och hade även en kvällsföreställning för familjerna. Efter föreställningen bjöds det på mingel och vernissage i skolans lokaler där barnen själva fick visa och berätta om sina arbeten. Det var en fantastisk föreställning de bjöd på.