Taggarkiv: Glada Hudikskolan

Himla Kroppar

Himla Kroppar
ett resultatet av fyra klassers temaarbeten.

Under några veckors tid har förskoleklassen och årskurs 2 & 3 arbetat med temat rymden. Årskurs 1 har arbetat med kroppen som tema. Arbetena har varit ämnesövergripande. Eleverna har sett filmer, jobbat med stjärnbilder och faktahäften på NO, ramsor och berättelseskrivningar i svenskan, baklängesräkning och kordinatsystem på matten, pyssel och skapande på bilden och förstås sång och rytm på musik.

Kunskapsmålen med temaarbetet har varierat, beroende på vilken årskurs man tillhört.

  • F- klassen har haft som huvudmål att lära sig de åtta vanligaste planeterna.
  • Ettan har haft som mål att lära sig om människokroppens uppbyggnad, hur skelettet och musklerna samverkar. Men även om matsmältningen och matens betydelse för hälsan.
  • Målen för 2:an har varit att bekanta sig med Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  • Treans mål har varit att lära sig kopplingen mellan rymden och dag/natt/månad/år/årstider. En gemensam tanke med temaarbete är att barnen ska få utvecklas och lära sig saker på ett roligt och intressant sätt.

Som avslutnig på temaperioden gjorde klasserna en gemensam redovisning som hette Himla Kroppar. De framförde två sångföreställningar för årskurs 4-6 och gymnasiet och hade även en kvällsföreställning för familjerna. Efter föreställningen bjöds det på mingel och vernissage i skolans lokaler där barnen själva fick visa och berätta om sina arbeten. Det var en fantastisk föreställning de bjöd på.

Vi är ett Gasellföretag!

Hudik friskoleutbildning, som driver Glada Hudikskolan och Glada Hudikgymnasiet – Gasellföretag

Hösten 2012 arrangeras Gaselltävlingen för trettonde året i rad av Dagens Industri. Det är färre än 0,5% av företagen i Sverige som uppfyller kraven för att få kalla sig Gasellföretag och i kväll utser DI.se vinnaren av vilket företag i länet som är årets snabbast växande företag. Resultatet får vi ta del av tidigast den 26 september. Alla Gasellföretag får ett diplom som bevis för årets utnämning. Det snabbast växande företaget i varje län får dessutom motta ett pris av landshövdingen.

Under november eller december korar Dagens industri Sveriges Supergasell, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga nedanstående kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste
räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Vi är glada över det erkännande det innebär att ha blivit utnämnda till ett Gasellföretag och håller naturligtvis tummarna för kvällens prisutdelning.

Gasellföretag får Sverige att växa!
Läs mer om att bli ett Gasellföretag här!