Hudikskolan nominerad till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. De nominerade skolorna är:

Framtidskompassen, Vellinge
Hudikskolan, Hudiksvall
Heldagsskolan Rullen, Solna
Ljud & Bildskolan, Göteborg
PEAB skolan, Ängelholm
Pysslingen Förskolor Central Kvalitetsstab
Torpskolan, Lerum
Vittra, Vallentuna

Det är tionde året i rad som SIQ delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

Läs SiQs pressmeddelande här: SiQs pressmeddelande