Certifierad grundskola – Fotboll

Hudikskolan 7-9 är nu en ”Certifierad Grundskola – fotboll”, certifierade av SvFF – Svenska Fotbollsförbundet. Att vi startar en fotbollsprofil innebär i praktiken att fotbollsintresserade elever får möjlighet att träna fotboll inom ramen för skoldagen. På Hudikskolan 7-9 kommer fotbollsprofil att innebära att eleverna vid två tillfällen i veckan kommer att tränas av utbildade fotbollstränare med minst UEFA B-diplom och Ungdom B-behörighet på fotbollsplaner av hög kvalitet. Träningen innefattar även tillhörande teoretiska delar med t.ex. kunskap om kost och hälsa. Alla elever oavsett klubbtillhörighet är välkomna att anmäla sig till idrottsinriktningen fotboll. Undervisningen kvalitetssäkras av den studieplan SvFF tillhandahåller och bygger på Svenska Fotbollsförbundets spelar- och tränarutbildning. Fotbollsprofilen kommer bedrivas i nära samarbete med fotbollsklubbar i Hudiksvall med omnejd.

”Svensk fotboll har genom åren haft mycket stora internationella framgångar när det gäller både landslag och klubblag. För att Sverige också i framtiden ska ha fortsatta framgångar krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga fotbollsspelare. En certifierat grundskola är en sådan miljö där fotbollsintresserade ungdomar får en möjlighet till bra utbildning och utveckling.”
Källa: Svenska Fotbollsförbundets webb för certifierad grundskola

Ansök här!

Frågor?
Jonas Winder, Rektor
0650541540
jonas.winder@hudikskolan.se

Svenska Fotbollsförbundet om fotboll i grundskolan

ÖKA VÄLBEFINNANDET HOS ELEVERNA
När eleverna får göra något som de tycker om leder det oftast till att de fungerar och mår bättre i skolan.

VERKA FÖR FAIR PLAY I HELA SKOLAN
Idrotten är för många en välkänd miljö där många ungdomar vill vara med vilket gör att ungdomarna lättare anpassar sig till de ramar som finns.

SKAPA INTRESSE KRING ÖVRIGA ÄMNEN
Fotboll på schemat kan kopplas till övriga ämnen.

FÖRBÄTTRAD NÄRVARO
Många skolor som har fotboll på schemat har sett en förbättring av närvaron.

INTEGRATION
Fotbollen förenar människor, skapar nya relationer.

Källa: SvFF’s handbok för fotboll i grundskolan.