Hudikskolan på Buspalatset

Vi vill träffa dig som har barn i förskoleåldern, kom till Buspalatsen onsdag den 20:e februari mellan 15.00 – 17.00. Vi bjuder barnet på inträde så de kan leka tillsammans med några av våra elever från Hudikgymnasiet, medan ni vårdnadshavare får veta mer om vår verksamhet på Hudikskolan. Rektor Marie berättar om skolan och våra förskollärare Anna & Marit finns på plats för att berätta om hur det är att gå i förskoleklass hos oss.
Vi bjuder på fika! Välkommen!